Naše služby a servis:

Reakce našich zákazníků

Dr. Marek - právnická kancelář
Spolupráci s účetní firmou OK-Účetnictví si nemůže moje asistentka vynachválit.
Pařízek - Software company
Jsem rád, že mohu spolupracovat s firmou OK-Účetnictví. U nás ve firmě byl před vstupem OK-Účetnictví obrovský nepořádek v dokladech. Nyní je vše jak má být a firma má potřebné ekonomické zázemí.

Služby

Vedení daňové evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • vedení evidence drobného dlouhodobého majetku
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení
 • zpracování účetní závěrky, přehledu hospodaření
 • zpracování daňového přiznání a příloh s tím souvisejících
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zastupování na úřadech
 • prodloužení termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů

Vedení účetnitví

 • zaúčtování všech primárních účetních dokladů
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy účtů a pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku včetně drobného
 • předání měsíčního (čtvrtletního) účetního výkazu zisků a ztrát a rozvahy Vaší firmy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • zpracování roční závěrky a uzávěrky opět včetně daňového přiznání
 • vyhotovení účetních výkazů a přílohy
 • pravidelná podpora a dohled
 • zastupování na úřadech
 • rekonstrukce a kontrola účetnictví
 • prodloužení termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů

Vedení personální a mzdové agendy

 • registrace, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných úřadech
 • příprava a zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • zpracování odvodů daní a pojištění, předání výplatních pásek
 • zúčtování daně zaměstnancům
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyhotovení mzdové a výplatní listiny pro finanční oddělení
 • vyhotovování zápočtových listů a jiných potvrzení zaměstnavatele
 • zpracování a předávání příkazů k úhradě měsíčních odvodů
 • zastupování před úřady a při kontrolách jednotlivých úřadů (FÚ, SSZ, ZP, ÚP)
 • zpracování DPP a DPČ
 • vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování srážkové daně
 • zpracování, vedení a archivace mzdových listů

Daně

 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování daně silniční
 • zpracovná daně z nemovitosti a jiné
TOP